Turistické středisko Svišti - Výprava do Chotěbuze

Výprava do ChotěbuzeDne 19.10.2002 jsme pořádali výpravu do Chotěbuze. Cíl výpravy bylo opevnění z 2.sv.války, které mělo v roce 1938 chránit naši republiku před pádem fašistů do vlasti. Z nádraží ČD jsme jeli vlakem přímo do Chotěbuze, pak jsme nabrali nejprve směr na nedodělaný "skanzen" středověké vesnice, ale bohužel byl tam zákaz vstupu, dostavba této turistické atrakce se počítá na rok 2006-8, tak si musíme ještě počkat. Pak jsme nabrali směr na opevnění z 30.let 20.století. Šli jsme lesní cestou a najednou jsme ho spatřili, ano byl to on, lehký bunkr vz.37-E. Po prozkoumání jsme se vydali k dalším a dalším objektům, které byly různě posety po krajině. U jednoho jsme si dali přestávku na hry a svačinu a pak jsme šli dále. Nakonec jsme prošli tak 6 z 9 objektů, které se dodnes zachovaly. Je to škoda, v roce 1938 tu bylo přes 60 lehkých objektů zvaných "Řopíky". Tento název vznikl zkratkou ŘOP (Ředitelství opevňovacích prací), ale dále po "Mnichovu" nás nejprve obsadili Poláci, ti velkou část zničili a postavili si svoje, stihli jen 3 (u školy Slezské, nad koupalištěm a u Antoníčka-nedochoval se), pak nás obsadili Němci, ti také ničili naše opevnění, až zbylo jen 9 objektů.

                                                                                                      Ali

Jeden z mnoho bunkrů (řopíků) Účastníci výpravy do Chotěbuze Zkomání bunkrů...
Chvilka na odpočinek Řopík vz.37-A Řopík vz.37-E