Turistické středisko Svišti - Vánoční schůzka 2003
Vánoční schůzka 2003

Tak, jak se již stává pravidlem, i letos se uskutečnila vánoční schůzka všech oddílů střediska Svišti. Proto se ve čtvrtek, 18.12.2003 v klubovně sešly Vlčata, Svišti i Šikovní Svišti. Každé z dětí přišlo s dobrou náladou a s nějakou drobností pod vánoční stromeček a také s dobrůtkou na slavnostní stůl.
Ano, tato schůzka byla slavnostní nejen kouzlem Vánoc, ale také se konal slavnostní slib několika Vlčat, Svišťů i Šikovných Svišťů. Těmi šťasnými byli z Vlčat: Lipo, Tygřík, Kubík a Gepard; z Šikovných Svišťů: Ježek a Chůva; a ze Svišťů: Péťa, Míša, Hujer, David a Zajíc. Tito "šťastlivci" nejprve museli splnit nováčkovskou zkoušku, která obsahovala znalosti z přírodovědy, uzlů, historie oddílu či oddílových zákonech. Po splnění této zkoušky nasledovala drůhá zkouška a to slib na českou vlajku...
Tato schůzka se nesla nejen ve slavnostním duchu, ale také v duchu soutěžní hry "Nejslabší, máte padáka!" Pro toto hru se z každého oddílu vybrali tři členové, kteří soutěžili. Připravené otázky byly nejen poučné a zajímavé, ale u některých jsme se také zasmáli. Zkrátka, soutěžilo se, mlsalo se a také diskutovalo nad tím, jak se zatím první pololetí povedlo a co by se dalo změnit a vylepšit. Ke konci prodloužené schůzky, když již byli všichni zmoženi smíchem a jídlem, jsme si rozlosovali dárečky. Myslím si, že se všem Svišťům tato schůzka líbila a my, vedoucí, jsme byli také s průběhem spokojeni. Doufám, že celý příští rok 2004 strávíme všichni, děti i vedoucí, v takové pohodě jako dosud.

                                                                                                      Evča

Vánoční hostina... Slib - mladší Slib - Starší
Slib - Hujer Slib - Tygřík Slib - Chůva